نویسنده = قنبری اقدم، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه‌های «رجب البرسی»

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 117-137

مجید محمدی؛ بهناز نظری؛ ایمان قنبری اقدم