نویسنده = فقیه اسفندیاری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی بلاغی قرآن کریم (مطالعه موردی سوره مبارکه قمر)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 33-62

جواد معین؛ مصطفی فقیه اسفندیاری؛ حسن خرقانی