نویسنده = صادقی حسن آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ژانری تفسیر جوامع‌الجامع نوشتۀ شیخ طبرسی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 59-81

علی صادقی حسن آبادی؛ فیاض قرایی