نویسنده = رضوی دوست، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل متن شناسی سوره زمر بر مبنای نظریه کنش گفتار سرل

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 49-75

مرضیۀ شمس الدینی گورزانگی؛ مهرناز گلی؛ غلامرضا رضوی دوست


2. بررسی عنصر اقناعی طنز در نهج البلاغه و نقش آن در تصویرسازی مفاهیم

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 103-125

زهرا نیکونژاد؛ ولی اله حسومی؛ غلامرضا رضوی دوست