نویسنده = عبدالهی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 55-77

نفیسه حاجی رجبی؛ حسن عبدالهی