نویسنده = فقهی زاده، عبدالهادی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی خلود در جهنم بر محور هم نشینی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 37-73

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی