نویسنده = ابراهیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربردی معنای مرکزی و حاشیه‌ای در سوره‌ یوسف

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 31-61

مهین حاجی زاده؛ محمد ابراهیمی