نویسنده = مظفّری، سودابه
تعداد مقالات: 3
1. زیبایی شناسی فرازهایی از دعاهای صحیفۀ سجادیه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1399، صفحه 117-147

سودابه مظفّری


2. بررسی مضامین مشترک (نهج البلاغه و التوسل الی الترسل)

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 79-103

سودابه مظفّری؛ فرزانه فتاحیان


3. رابطه آوایی-محتوایی کلام در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 73-95

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان