نویسنده = ناصری هرسینی، بهبود
تعداد مقالات: 1
1. آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 113-127

محمدحسن امرائی؛ بهبود ناصری هرسینی