نویسنده = فتاحیان، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مضامین مشترک (نهج البلاغه و التوسل الی الترسل)

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 79-103

سودابه مظفّری؛ فرزانه فتاحیان