نویسنده = درویش پور، احمد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی وجوه معنایی دو حرف « لا » و « لَنْ » در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 31-51

محمد طاهر مطهر؛ حسن اسماعیل زاده؛ احمد درویش پور؛ عبدالاحد غیبی