نویسنده = پاشایی فخری، کامران
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم «احسان» در دیوان صائب تبریزی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 119-135

ندا یانس؛ کامران پاشایی فخری