کلیدواژه‌ها = " معناشناسی شناختی"
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نقش حروف جر در آیات متشابه لفظی با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 83-109

مریم توکل نیا؛ ولی اله حسومی