کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل متن شناختی سوره لقمان براساس نظریه کنش گفتار سرل

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-35

فاطمه عقدایی؛ حسین خاکپور