کلیدواژه‌ها = ادبیات آیینی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در ادب انتظار بر بنیاد تطبیق شعر امروز عربی و فارسی

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 89-102

حسن مجیدی؛ اعظم دلبری