کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
تعداد مقالات: 2
1. زیبایی‌شناسی خطبة فدکیّه بر اساس نقد فرمالیستی

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 61-83

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ عباس محدثی نژاد


2. تحلیل ساختاری ملحمة الحسین جورج شکور بر پایه‌ی مکتب فرمالیسم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-39

مهین حاجی زاده؛ حکیمه مطلبی