کلیدواژه‌ها = بینامتنی
تعداد مقالات: 6
1. بینامتنی روایی در صحیفة سجادیه بر اساس نظریة ژرار ژنت

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 35-61

غلامرضا کریمی فرد


3. بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی


4. بررسی بینامتنی قرآنِ کریم و شعر قیصر امین پور

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 127-150

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی


5. بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 7-28

سید فضل الله میرقادری؛ مهناز دهقان


6. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-44

عباس اقبالی؛ فاطمه حسن خانی