نویسنده = ارفع، فاطمه السادات
تعداد مقالات: 1
1. بلاغت وصل و فصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 27-47

فاطمه السادات ارفع؛ سید محمد میرحسینی