نویسنده = مطهر، محمد طاهر
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی وجوه معنایی دو حرف « لا » و « لَنْ » در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 31-51

محمد طاهر مطهر؛ حسن اسماعیل زاده؛ احمد درویش پور؛ عبدالاحد غیبی


2. تأویل موجبه به سالبه آیات در إستثنای به"إلا" در قرآن و تأثیرِ معنایی آن

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 9-27

عبدالاحد غیبی؛ محمد طاهر مطهر