کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 95-117

مسعود باوان پوری؛ یداله رفیعی؛ امیر مقىم متقی


2. بینا متنی قرآنی و کارکرد خاص آن در سبک شعری ادونیس

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 147-166

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری


3. بررسی تجلی و حضور مضامین دینی در ادبیات فارسی پیش از قرن هفتم

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 105-124

مهدی ممتحن؛ گرد آفرین محمدی


4. رثای حسینی در اشعار عربی قرن سوم

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 97-119

حمیدرضا مشایخی