نویسنده = تورج زینی وند
تعداد مقالات: 5
1. درآمدی بر زیبایی شناسی حکمت «قِیمَةُ کُلِّ إمرئٍ ما یُحْسِنُهُ»

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 61-77

تورج زینی وند؛ ثریا خسروی؛ شمسی پیره


3. درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-137

تورج زینی وند؛ فریبا اکبرزاده


4. درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 73-88

تورج زینی وند؛ سمیه بختیاری


5. درآمدی توصیفی- تحلیلی بر سیمای امام علی(ع) در شعر دینی احمد وائلی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 99-124

کامران سلیمانی؛ تورج زینی وند