کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
درآمدی بر زیبایی شناسی حکمت «قِیمَةُ کُلِّ إمرئٍ ما یُحْسِنُهُ»

دوره 4، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 61-77

تورج زینی وند؛ ثریا خسروی؛ شمسی پیره


بررسی و تحلیل نامه‌های امام علی (ع) به معاویه با تکیه بر نظریۀ ساختارگرایی

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 9-37

سید ابوالفضل سجادی؛ زهرا کوچکی نیت


زیبایی‌شناسی صنعت التفات در نامه‌های نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 95-113

علی خضری؛ عباس محدثی نژاد


تحلیل و بررسی خطبۀ 223 نهج‌البلاغه از منظر سبک‌شناسی لایه‌ای

دوره 3، شماره 9، خرداد 1397، صفحه 51-74

حسین یوسفی آملی؛ مصطفی کمالجو؛ مریم اطهری نیا


بررسی عنصر تصویرپردازی در خطبه‌ی أشباح نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 127-146

عاطفه رحمانی؛ احمد پاشازانوس


بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی


«هم‌آیی واژگانی » و نقش آن در انسجام خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 25-46

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ علیرضا نظری