دوره و شماره: دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 1-184 
طنین قرآن در شعر شهریار

صفحه 7-24

فرامرز میرزایی؛ مریم بخشی


لمعان فقه در غزل حافظ و مثنوی مولوی

صفحه 25-44

یدالله نصیریان؛ امین حاجی محمدی


بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی


معناشناسی خلافت و برگزیدگی آدم(ع) در قرآن کریم

صفحه 151-172

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی