دوره و شماره: دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-202 
3. تحلیل بلاغی خطبه حضرت زینب(س)

صفحه 69-91

محمود خرسندی؛ زهرا فیض؛ سید روح الله حسینی طاهری