دوره و شماره: دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-209 
2. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه

صفحه 31-44

عباس اقبالی؛ فاطمه حسن خانی


4. زبان‌شناسی مفهوم متن در قرآن کریم

صفحه 59-69

حسین شمس آبادی؛ اصغر مولوی نافچی


5. بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن

صفحه 69-97

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی


7. امام زمان (ع)، نوستالوژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی

صفحه 119-137

احمد غنی پور ملکشاه؛ رضا عبادی جم خانه؛ علی اصغر خوشه چرخ