دوره و شماره: دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 1-184 
1. طنین قرآن در شعر شهریار

صفحه 7-24

فرامرز میرزایی؛ مریم بخشی


2. لمعان فقه در غزل حافظ و مثنوی مولوی

صفحه 25-44

یدالله نصیریان؛ امین حاجی محمدی


6. بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی


8. معناشناسی خلافت و برگزیدگی آدم(ع) در قرآن کریم

صفحه 151-172

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی