کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 16
1. بررسی نشانه‌شناسی سحر در قرآن کریم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 127-151

محمد کرمی نیا


2. تأویل موجبه به سالبه آیات در إستثنای به"إلا" در قرآن و تأثیرِ معنایی آن

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 9-27

عبدالاحد غیبی؛ محمد طاهر مطهر


3. بررسی عناصر داستانی تولد حضرت مسیح (ع) در سوره مریم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 137-154

فاطمه عظیمی؛ جمال فرزندوحی


4. تحلیل متن شناختی سوره لقمان براساس نظریه کنش گفتار سرل

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-35

فاطمه عقدایی؛ حسین خاکپور


5. الگوپذیری «خطبه قاصعه» نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیّت

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 33-50

جواد معین؛ حسن خرقانی؛ محمدl اسفندیاری


6. بازتاب مضامین قرآنی در هفت اورنگ جامی

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 151-178

لیلا یاوری؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی


8. نقش قرائن درون متنی و برون متنی در مراتب ترادف واژه های قرآن

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 87-122

اعظم پرچم؛ زهرا انصاری طادی


9. نشانه شناسی واژه النار در قرآن کریم

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 9-35

بیان قمری؛ علی باقر طاهری نیا


12. طنین قرآن در شعر شهریار

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 7-24

فرامرز میرزایی؛ مریم بخشی


13. اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان‌نامه‌ها

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 63-92

عبدالله رادمرد؛ علیجان میرزایی


14. بینا متنی قرآنی و کارکرد خاص آن در سبک شعری ادونیس

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 147-166

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری


15. بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 7-28

سید فضل الله میرقادری؛ مهناز دهقان


16. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-44

عباس اقبالی؛ فاطمه حسن خانی