تعداد مقالات: 165
151. بررسی زیباشناختی نخستین شعر عاشورایی

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 195-216

حجت الله فسنقری؛ میلاد جعفرپور


152. واکاوی حدیث غدیر از منظر سبک‌شناسی با تأکید بر سطح آوایی و تکرار

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 9-31

عباس اقبالی؛ صدیقه جعفرنژآد


153. کارایی نظریه هالیدی و حسن در ترسیم انسجام متنی سوره مزمل

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 9-31

عزت ملاابراهیمی؛ زهرا رضایی


154. بررسی کاربردی معنای مرکزی و حاشیه‌ای در سوره‌ یوسف

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 31-61

مهین حاجی زاده؛ محمد ابراهیمی


155. واکاوی وجوه معنایی دو حرف « لا » و « لَنْ » در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 31-51

محمد طاهر مطهر؛ حسن اسماعیل زاده؛ احمد درویش پور؛ عبدالاحد غیبی


156. روش و گرایش شناسی تفسیر پرتوی از قرآن در آیات جزء سی

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 51-79

حسنعلی شربتدار


157. درآمدی بر زیبایی شناسی حکمت «قِیمَةُ کُلِّ إمرئٍ ما یُحْسِنُهُ»

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 61-77

تورج زینی وند؛ ثریا خسروی؛ شمسی پیره


159. بررسی مضامین مشترک (نهج البلاغه و التوسل الی الترسل)

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 79-103

سودابه مظفّری؛ فرزانه فتاحیان


160. تحلیل کارآمدی یک نظریه تفسیری، بر اساس معیارهای مبناشناخت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 95-115

خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی


162. نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 115-137

قاسم محسنی مری؛ اکبر توحیدلو؛ علیرضا دل افکار؛ مهدی عبادی


163. بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (علیه‌السلام) در شعر معاصر فارسی و عربی

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 125-147

مهین ظهیری؛ سیدمهدی نوری کیذقانی