تعداد مقالات: 186

126. بررسی دلالت های مفهومی- بلاغی زبان چشم در نهج البلاغه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 145-161

جعفر عموری؛ عبدالرضا عطاشی


127. تحلیل معناشناختی بافتِ متنی «خلود» در قرآن کریم

دوره 2، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 161-192

کلثوم صدیقی


128. امام زمان (ع)، نوستالوژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 119-137

احمد غنی پور ملکشاه؛ رضا عبادی جم خانه؛ علی اصغر خوشه چرخ


129. بررسی بینامتنی قرآنِ کریم و شعر قیصر امین پور

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 127-150

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی


130. بررسی و شناخت مثل‌های قرآنی

دوره 03، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 131-152


132. معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 137-154

ابراهیم فلاح؛ صدیقه نصیری خلیلی


133. رویکرد حماسی به واقعه عاشورا درشعر عاشورایی انقلاب اسلامی

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 141-166

عبدالرحیم حقدادی؛ محمدباقر تقوی زیروانی


134. معناشناسی تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم(س)

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 149-165

سید محمد میر حسینی؛ علی اسودی


136. بازتاب مضامین قرآنی در هفت اورنگ جامی

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 151-178

لیلا یاوری؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی


137. بسامدهای هیجانی و سحرانگیزی بلاغی«خطبة شقشقیه»

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 151-170

هانیه مجیدی؛ یحیی علیزاده تیمورلویی


138. جایگاه ایجاز در بلاغت نهج البلاغه

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 153-176

فاطمه سعدونی


141. بینامتنیت قرآنی در شعر شاعر مقاومت محمدقیسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 163-176

علی اسودی


142. تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع)

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 165-191

حمبد رضا مشایخی؛ حسینعلی ایازی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی


143. کارکرد تفاوت واژگان قرآنی درساخت ها و سبک های همانند

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 173-200

حسنعلی شربتدار


145. بینا متنی قرآنی و کارکرد خاص آن در سبک شعری ادونیس

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 147-166

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری


146. معناشناسی خلافت و برگزیدگی آدم(ع) در قرآن کریم

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 151-172

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی


149. شعر شیعی فارسی و عربی در گذر تاریخ

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 167-194

نرگس انصاری


150. بررسی نماز در قرائتهای عرفانی در گسترۀ ادبیات فارسی

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 175-196

حمیدرضا سلیمانیان