تعداد مقالات: 186
101. بازتاب هنری تناسب لفظ و معنا در خطبه‌های اشباح و قاصعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-137

امیر مقدم متقی؛ فاطمه قلی پور


102. آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 113-127

محمدحسن امرائی؛ بهبود ناصری هرسینی


104. درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-137

تورج زینی وند؛ فریبا اکبرزاده


105. بررسی فضای موسیقایی رائیة ابن‌عرندس در رثای امام حسین(ع)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 123-144

عبدالوحید نویدی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات؛ علی عدالتی نسب


107. رثای حسینی در اشعار عربی قرن سوم

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 97-119

حمیدرضا مشایخی


108. بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی


110. صور بلاغی در بیانات رضوی

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 115-130

ابراهیم فلاح


111. تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه‌های «رجب البرسی»

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 117-137

مجید محمدی؛ بهناز نظری؛ ایمان قنبری اقدم


112. جلوه‌های زیبایی‌شناسی سجع در قرآن

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 125-140

حمیدرضا مشایخی


113. نقش قرآن و میراث دینی در اشعار استعمارستیز یحیی سماوی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 125-148

مهین حاجی زاده؛ محدثه ابهن


116. بررسی عنصر تصویرپردازی در خطبه‌ی أشباح نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 127-146

عاطفه رحمانی؛ احمد پاشازانوس


117. بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 127-161

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ ابراهیم فلاح


118. بررسی نشانه‌شناسی سحر در قرآن کریم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 127-151

محمد کرمی نیا


120. بررسی عناصر ادبی در اشعار مدح و رثای اهل بیت(ع) در دیوان زاهی بغدادی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 133-154

محمدصادق اردلان؛ علی خیاط


121. تصویر هنری وکارکرد بلاغی آن در آیات قرآنی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 135-160

حسنعلی شربتدار


124. بررسی عناصر داستانی تولد حضرت مسیح (ع) در سوره مریم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 137-154

فاطمه عظیمی؛ جمال فرزندوحی