بازتاب هنری تناسب لفظ و معنا در خطبه‌های اشباح و قاصعه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 111-137

امیر مقدم متقی؛ فاطمه قلی پور


آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 113-127

محمدحسن امرائی؛ بهبود ناصری هرسینی


درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 121-137

تورج زینی وند؛ فریبا اکبرزاده


بررسی فضای موسیقایی رائیة ابن‌عرندس در رثای امام حسین(ع)

دوره 2، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 123-144

عبدالوحید نویدی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات؛ علی عدالتی نسب


رثای حسینی در اشعار عربی قرن سوم

دوره 01، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 97-119

حمیدرضا مشایخی


بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی


صور بلاغی در بیانات رضوی

دوره 02، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 115-130

ابراهیم فلاح


تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه‌های «رجب البرسی»

دوره 3، شماره 11، آذر 1397، صفحه 117-137

مجید محمدی؛ بهناز نظری؛ ایمان قنبری اقدم


جلوه‌های زیبایی‌شناسی سجع در قرآن

دوره 01، شماره 2، آذر 1391، صفحه 125-140

حمیدرضا مشایخی


نقش قرآن و میراث دینی در اشعار استعمارستیز یحیی سماوی

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 125-148

مهین حاجی زاده؛ محدثه ابهن


بررسی عنصر تصویرپردازی در خطبه‌ی أشباح نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 127-146

عاطفه رحمانی؛ احمد پاشازانوس


بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

دوره 4، شماره 13، خرداد 1398، صفحه 127-161

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ ابراهیم فلاح


بررسی نشانه‌شناسی سحر در قرآن کریم

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 127-151

محمد کرمی نیا


بررسی عناصر ادبی در اشعار مدح و رثای اهل بیت(ع) در دیوان زاهی بغدادی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 133-154

محمدصادق اردلان؛ علی خیاط


تصویر هنری وکارکرد بلاغی آن در آیات قرآنی

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 135-160

حسنعلی شربتدار


بررسی عناصر داستانی تولد حضرت مسیح (ع) در سوره مریم

دوره 3، شماره 10، شهریور 1397، صفحه 137-154

فاطمه عظیمی؛ جمال فرزندوحی