تعداد مقالات: 186

26. جلوه‌های عصای موسی در شعر مولانا

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 29-46

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


27. ارتباط تناسب صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 29-62

عزت ملاابراهیمی؛ فاطمه قهرمانی


28. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-44

عباس اقبالی؛ فاطمه حسن خانی


29. انسجام واژگانی در نامه های افشاگرانه امام علی(ع)به معاویه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-57

انسیه خزعلی؛ مریم هاشمیان


32. الگوپذیری «خطبه قاصعه» نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیّت

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 33-50

جواد معین؛ حسن خرقانی؛ محمدl اسفندیاری


33. تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی بلاغی قرآن کریم (مطالعه موردی سوره مبارکه قمر)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 33-62

جواد معین؛ مصطفی فقیه اسفندیاری؛ حسن خرقانی


34. تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، زیباترین اثر دعایی شیعه

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 35-69

حجت رسولی؛ مجتبی ترکاشوند


35. بینامتنی روایی در صحیفة سجادیه بر اساس نظریة ژرار ژنت

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 35-61

غلامرضا کریمی فرد


36. نقش سیاق در معنای تعلیلی وتأکیدی بودن «إنّ»و تاثیر آن بر وقف و ابتدا

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 35-65

اعظم پرچم؛ فاطمه زمانی


37. بررسی نقش ضرب‌المثل‌ها در فهم و زیباسازی تعابیر نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 35-55

مریم توکل نیا؛ علی محمد میرجلیلی


38. بررسی وجهیّت در جزء سی ام قرآن مجید

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 35-59

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری


39. بافت و کنش‌های گفتاری مناجات امام حسین (ع) در واپسین لحظات عمر

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-67

سیّد فضل الله میرقادری؛ مریم اشراق پور


40. معناشناسی خلود در جهنم بر محور هم نشینی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 37-73

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی


41. تصویرپردازی هنری بخل و اسراف در آیینه قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-65

مرتضی قائمی؛ سید محمود قتالی


42. واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن بر اساس بافت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 39-61

احمد امیدعلی؛ فاطمه خلیلی


43. تحلیل ساختاری خطبة دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-65

ابوالحسن امین مقدسی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عبدالوحید نویدی


45. زیبا‌شناسی اسلوب تأکید در سورۀ یوسف (ع)

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 45-72

حجت رسولی؛ قادر قادری


46. بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 47-80

حکیمه السادات شریف زاده؛ غلام رضا پیروز؛ مهدی نوروز؛ سیده فاطمه صغری باقری


47. تحلیل عناصر تصویر هنری در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 47-62

عباس اقبالی؛ بتول قربانی


49. تحلیل و بررسی خطبۀ 223 نهج‌البلاغه از منظر سبک‌شناسی لایه‌ای

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 51-74

حسین یوسفی آملی؛ مصطفی کمالجو؛ مریم اطهری نیا