تعداد مقالات: 186

51. سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 55-77

نفیسه حاجی رجبی؛ حسن عبدالهی


52. تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای ادبی آیات جهاد در قرآن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-77

سید مهدی مسبوق؛ مریم علی کرمی


53. تحلیل ژانری تفسیر جوامع‌الجامع نوشتۀ شیخ طبرسی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 59-81

علی صادقی حسن آبادی؛ فیاض قرایی


54. زیبایی‌شناسی خطبة فدکیّه بر اساس نقد فرمالیستی

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 61-83

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ عباس محدثی نژاد


56. بلاغت همزه استفهام در تفسیر الکشاف

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 63-87

حیدر شیرازی؛ زهره بهروزی


57. تحلیل نشانه معناشناسی داستان قرآنی حضرت موسی(ع) و فرعون

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 63-84

علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی


60. بررسی چهار گونۀ ادبی شعر شیعی متأثر از قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 65-95

اکرم کرمی؛ زهرا پارساپور


61. زنجیره منظم معنایی درونمایه ها در صحنه‌های داستان یوسف (ع) در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-87

صدیقه زودرنج؛ فرامرز میرزایی؛ الهام رحمتی


62. تحلیل بلاغی خطبه حضرت زینب(س)

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 69-91

محمود خرسندی؛ زهرا فیض؛ سید روح الله حسینی طاهری


63. رابطه آوایی-محتوایی کلام در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 73-95

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان


65. زبان‌شناسی مفهوم متن در قرآن کریم

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-69

حسین شمس آبادی؛ اصغر مولوی نافچی


66. اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان‌نامه‌ها

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 63-92

عبدالله رادمرد؛ علیجان میرزایی


69. درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 73-88

تورج زینی وند؛ سمیه بختیاری


70. معناشناسی معادل‌های واژگانی جامعه در سوره اعراف و بررسی تفاوت‌های آن‌ها (مطالعه موردی: امت، قریه، قوم)

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 75-98

سید مهدی نوری کیذقانی؛ حسین میرزایی نیا؛ فرشته ناصری فر


71. لایه های سبک شناسی «شرح دعای صباحِ» آقا نجفی قوچانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-99

رسول بلاوی؛ محمد غفوری فر


73. بررسی و تحلیل شخصیت و شعر کمیت أسدی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 81-98

مجید صالح بک


75. بازخوانی نقش حروف جر در آیات متشابه لفظی با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 83-109

مریم توکل نیا؛ ولی اله حسومی