تعداد مقالات: 186
77. عناصر نمایشی و ادبی داستان حضرت شعیب (ع) در قرآن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-111

فاطمه فتاحی سده؛ اعظم پرچم


78. بررسی زیبا شناسانه خطبه جهاد در پرتو نقد فرمالیستی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 85-106

فهیمه قدیمی؛ حسن مجیدی


80. نقش قرائن درون متنی و برون متنی در مراتب ترادف واژه های قرآن

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 87-122

اعظم پرچم؛ زهرا انصاری طادی


81. بررسی بلاغی التفات معرفه و نکره در کلمات مشابه و متضاد قرآن کریم

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 89-107

مجتبی عمرانی پور؛ مهران غلامعلی زاده


82. تحلیل گفتمان امام رضا (ع) از منظر برنامه هدایت اعصابی- زبانی

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 91-104

بهزاد قنسولی؛ خلیل قاضی‌زاده؛ مجید الهی


83. تجلّی پایداری حضرت زینب (السّلام الله علیها) در ادبیات عاشورایی (مورد پژوهانه: ده جلد ادب الطّف)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 95-119

فرشته جمشیدی؛ علی اکبر محسنی؛ مجید محمدی


84. زیبایی‌شناسی صنعت التفات در نامه‌های نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 95-113

علی خضری؛ عباس محدثی نژاد


85. فنّ براعت استهلال در خطبه های نهج البلاغه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 97-129

فرزانه رحمانیان کوشککی؛ ریحانه ملازاده


86. بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-97

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی


87. جستاری در ادب انتظار بر بنیاد تطبیق شعر امروز عربی و فارسی

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 89-102

حسن مجیدی؛ اعظم دلبری


89. بررسی تطبیقی اشعار عطار نیشابوری و ابن ابی الحدید دربارۀ علی (ع)

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 93-114

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی


90. بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 95-117

مسعود باوان پوری؛ یداله رفیعی؛ امیر مقىم متقی


91. درآمدی توصیفی- تحلیلی بر سیمای امام علی(ع) در شعر دینی احمد وائلی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 99-124

کامران سلیمانی؛ تورج زینی وند


92. واکاوی تحلیلیّ بینامتنیت احادیث نبویّ (ص) در اشعار ابوالعتاهیه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-127

محمدحسن امرایی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ پژمان ظفری


95. بررسی عنصر اقناعی طنز در نهج البلاغه و نقش آن در تصویرسازی مفاهیم

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 103-125

زهرا نیکونژاد؛ ولی اله حسومی؛ غلامرضا رضوی دوست


96. بررسی تجلی و حضور مضامین دینی در ادبیات فارسی پیش از قرن هفتم

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 105-124

مهدی ممتحن؛ گرد آفرین محمدی


97. گفتمان خطبه امام سجاد(ع) در کوفه بر اساس بافت متنی و موقعیتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 107-135

سید اسماعیل حسینی اجداد


100. بررسی و استخراج معادل های واژگانی" توبه " در نهج البلاغه با استناد به فروق اللغات

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 109-129

فهیمه غلامی نژاد؛ فاطمه علایی رحمانی